POM
Polyoxymetylen je všestranně použitelný technický plast v oblasti strojního, potravinářského a elektrotechnického průmyslu, který se vyznačuje vysokou pevností, tvarovou stálostí a výbornou obrobitelností v kombinaci s vynikajícími kluznými vlastnostmi.